egy jobb életért

egyesület

Akadálymentesített nézet

A fiatalok családi életre való felkészítése, krízishelyzetbe kerülésük esélyének csökkentése

A kiscsoportos foglalkozásokat követően lehetőséget biztosítunk az egyéni tanácsadásra is. Témaköreink a következők: gyermeknevelés, gyermek fejlődése; háztartási ismeretek; családi kapcsolatok; életvitel; családtervezés; fiatal szülők problémái; kommunikáció, konfliktuskezelés; hivatás, karrier, válságkezelés; életkori sajátosságoknak megfelelő nevelési módszerek; nemzedékek közti együttműködés erősítésének lehetőségei; információnyújtás a napközbeni gyermekellátás és gyermekfelügyelet lehetőségeiről.