egy jobb életért

egyesület

Akadálymentesített nézet

Kerékpárosokra vonatkozó KRESZ szabályok

A TOP-5.3.1-16-SB1-2017-000008 azonosítószámú Tükröm, tükröm mondd meg nékem..összefogással Nyírbogátért című projekt keretében Közlekedésbiztonsági programot tartottunk 2 alkalommal, melyhez kapcsolódva el készítettük a Kerékpárosokra vonatkozó KRESZ szabályok című kiadványt.

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ-szabályok


A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek, mint más jármű esetében:

• Járművezetésre alkalmas állapotban kell lenni (tehát ittasan kerékpározni sem szabad).

• Ismerni kell a KRESZ-szabályokat

• A kerékpárodnak is közlekedésre alkalmas állapotban kell lennie, és fel kell szerelned a megfelelő tartozékokkal. Az első és a hátsó lámpáknak tiszta időben legalább 150 méter távolságról láthatónak kell lenniük. Vannak kötelező és ajánlott tartozékok.


Fontosabb tilalmi szabályok

• Tilos a kerékpárhoz oldalkocsit, illetve egyéb vontatmányt kapcsolni a kerékpár-utánfutó kivételével.

• Tilos kerékpáron ülve állatot vezetni.

• Tilos a kerékpárt más járművel vontatni.

• Tiloselengedett kormánnyal kerékpározni.

• Kerékpáron csak olyan csomag szállítható, amely a kormányzást nem akadályozza.

• Tilos autópályán és autóúton kerékpározni, továbbá ott, ahol ezt tábla tiltja.
• 12 év alatti gyerek főútvonalon nem kerékpározhat, ezért ők haladhatnak a párhuzamos járdán, legfeljebb 10 km/h sebességgel.

• Kétkerekű kerékpáron egy 16. életévét betöltött személy legfeljebb egy 10 évesnél fiatalabb gyermeket szállíthat a megfelelő gyermekülésen.

• Kettőnél több kerekű kerékpáron legalább 17 éves személy szállíthat utast.

• A csomagtartón utast szállítani nemcsak tilos, hanem veszélyes is, mert a fékút meghosszabbodik, továbbá az utas lába beleakadhat a kerékpár küllői közé, ezzel balesetet okozva.

• Kerékpárral lakott területen belül legfeljebb 40 km/óra sebességgel szabad közlekedni, azon kívül sisakban 50 km/óra, sisak nélkül 40 km/óra a megengedett sebesség.

 

Mielőtt nyeregbe ülnél: A kerékpár tartozékai
A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek, mint más jármű esetében:
• járművezetésre alkalmas állapotban kell lenni;
• ismerni kell a KRESZ-t.
A kerékpárodnak is közlekedésre alkalmas állapotban kell lennie, és fel kell szerelned a megfelelő tartozékokkal. Ezeket a KRESZ egy KöHÉM rendeletre hivatkozva határozza meg. Az első és hátsó lámpáknak tiszta időben legalább 150 méter távolságról láthatónak kell lenniük. Vannak kötelező és ajánlott tartozékok.

1. Fehér színű első lámpa

2. Vörös színű hátsó lámpa

3. Vörös színű hátsó prizma

4. Két, egymástól független fék

5. Csengő

6. Borostyánsárga színű küllő prizma legalább az első keréken

7. Fényvisszaverő ruházat (lakott területen kívül az úttesten éjszaka vagy rossz látási viszonyok között

 

A KRESZ által javasolt kerékpár tartozékok

• a, Pedálon és a küllők között borostyánsárga színű prizmák

• b, Karos szélességjelző prizma

• c, Visszapillantó tükör

• d, Sárvédő

• e, Kerékpáros bukósisak

Az első és hátsó világítás a legfontosabb kerékpártartozék az összes közül. Világítás hiányában éjszaka teljesen láthatatlanok vagyunk! Egy villogó áránál többet ér az életünk, ne sajnáljuk rá a pénzt! Az első világítás ugyanolyan fontos, mint a hátsó, különösen azért, hogy a szembejövő járművek is lássanak bennünket.

 

HOL SZABAD KERÉKPÁROZNI?

Kerékpárúton

Ha az út mellett van kerékpárút, akkor csak itt szabad kerékpározni, kivéve, ha az úttesten kerékpáros nyom (piktogram) van felfestve, ugyanis ebben az esetben az úttesten is szabad kerékpározni. A megengedett sebesség kerékpárúton 30 km/h. A kerékpárút kereszteződéseiben nem biztos, hogy elsőbbségünk van! Ha elsőbbségünk van, akkor is előbb győződjünk meg arról, hogy megadják azt, és csak utána hajtsunk le az úttestre!

 


Kerékpársávban
Ha az úttesten van felfestett kerékpársáv, akkor csak itt szabad kerékpározni. A kerékpársáv egyirányú közlekedésre szolgál. Nemcsak szabálytalan, hanem veszélyes és udvariatlan is szembe menni a forgalommal! A kerékpársáv mellett gyakran parkolnak autók. Ilyenkor tartsuk meg a biztonságos ajtónyitásnyi távolságot! Fokozottan figyeljünk a szélső sávból jobbra kanyarodó autókra is, mert a biciklisávban kevésbé vagyunk láthatóak az autóvezetők számára.

 

Nyitott kerékpársávban

A nyitott kerékpársávra ugyanazok vonatkoznak, mint a kerékpársávra, két kivétellel:

1. A nyitott kerékpársávot elszabad hagyni biciklivel például balra kanyarodás előtt.

2. A nyitott kerékpársávra más járművek is ráhajthatnak például jobbra kanyarodás előtt.

 

 

Kerékpár által is használható buszsávban

Ha a buszsávot kerékpáros is használhatja (lásd a táblát), akkor csak itt szabad kerékpározni. Ha viszont nincs kerékpárjelzés, akkor tilos a buszsávon kerékpározni!
(Lásd még később a tiltásoknál.) Mivel az eddig kijelölt buszsávok általában túl keskenyek ahhoz, hogy a busz mellett kerékpáros is elférjen a sávon belül, ezért nem engedélyezik a kerékpár használatot a buszsávokban. Gyalog- és kerékpárúton a gyalogosok (különösen az idősek, gyerekek és kutyák) kiszámíthatatlan mozgására, hirtelen előbukkanására mindig számítanunk kell ezért a megengedett sebesség 20 km/h! A gyalog-kerékpárút használata általában kötelező, azonban, ha a gyalog- és kerékpárúton a gyalogosok forgalma a kerékpárosok tovább haladását akadályozná, vagy az úttesten van felfestett
kerékpáros nyom (piktogram), a kerékpárosok az úttesten is közlekedhetnek. A gyalog-kerékpárúton mi vagyunk az erősebbek, ezért nekünk kell vigyáznunk a gyalogosokra! Előzési szándékunkat jóval előre, csöngetéssel jelezzük, és a gyalogosok számára is megnyugtató sebességgel és oldaltávolsággal előzzünk!

 

Gyalogos-kerékpáros zónában

 

Gyalogos-kerékpáros zónában a kerékpárosok számára kijelölt részen a megengedett sebesség 20 km/h, a zóna többi részén 10 km/h.

Egyébként ugyanazok érvényesek rá, mint amelyek a gyalog-kerékpárútra. Az úttesten, az útpadkán és a járdán (ha nem tilos) csak egy vonalban szabad kerékpározni. A kerékpársávon, a kerékpár- és a gyalog-kerékpárúton egymás mellett is szabad kerékpározni.

Kerékpáros nyomon

Leállósávon vagy kerékpározásra alkalmas útpadkán Ez elég értelmetlen kitétel a KRESZ-ben. Magyarországon csak autópályán van leállósáv, ahol tilos kerékpározni, az útpadka pedig szinte sehol sem alkalmas kerékpározásra.


HOL TILOS KERÉKPÁROZNI?

Járdán

Járdán tilos kerékpározni! Két kivétel van: Az első: Mivel a 12. évnél fiatalabb gyerekek főútvonalon még nem kerékpározhatnak, ezért ők haladhatnak a párhuzamos járdán, legfeljebb 10 km/h sebességgel. A másik kivétel: lakott területen levő olyan úton, ahol az úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan, közlekedhetsz a járdán. De csak a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel.


Gyalogúton
Amennyiben egyéb tábla ezt nem engedélyezi, akkor gyalogúton tilos kerékpározni.

 


Gyalogos zónában

Amennyiben egyéb tábla ezt nem engedélyezi, akkor gyalogos zónában tilos kerékpározni. Ha a kiegészítő tábla csak bizonyos időszakokban tiltja a behajtást, akkor a többi időszakban legfeljebb 10 km/h sebességgel szabad kerékpározni. A kerékpárt tolni természetesen mindig szabad.
Tilos kerékpározni autópályán és az „autóút” táblával jelölt úton.


Kerékpárral behajtani tilos


Az ilyen táblával jelölt szakaszokra értelemszerűen nem szabad kerékpárral behajtani. A kerékpárt tolva már gyalogosnak minősülünk, tehát az ilyen táblával jelzett helyen szabad tolni a kerékpárt.


Mindkét irányból behajtani tilos


Ennél a táblánál ugyancsak tilos kerékpárral behajtani, kivéve, ha valamilyen kivételt jelző tábla szerepel a fenti tábla alatt. Ahol a buszoknak vagy taxiknak engedélyezett a behajtás, oda kerékpárral is be szabad hajtani. Értelemszerűen, ha a tábla alatt a „kivétel kerékpárral” kiegészítő tábla szerepel, szintén be lehet hajtani kerékpárral.


Behajtani tilos

Egyirányú utcába értelemszerűen tilos a forgalommal ellenkező irányból behajtani kerékpárral is, kivéve, ha az alábbi, kerékpárt jelző kiegészítő tábla ezt megengedi. Ez utóbbi esetben szigorúan az úttest jobb oldalán kell haladni kerékpárral, ha van felfestett kerékpársáv, akkor ott. A tévhitekkel ellentétben továbbra is csak akkor szabad ellenirányba behajtani, ha a kiegészítő tábla ezt megengedi! Kiegészítő tábla hiányában ne hajtsunk be az egyirányú utcába forgalommal szemben, ugyanis a keresztező utcákban közlekedők nem számítanak az ellenkező oldalról érkező kerékpárosokra!


Buszsávban


Amennyiben ezt külön nem engedélyezik, a buszsávban tilos kerékpározni. Ahol a jobb szélső sáv a buszsáv, ott az ettől balra eső első forgalmi sávban kell haladni. Tehát jobbról is és balról is járművek haladhatnak el mellettünk, ami csökkentheti a biztonságérzetünket, és valóban nem ideális helyzet - érdemes ilyenkor kerékpárral más útvonalat választani. Ha mégis ilyen helyzetbe kerülünk, akkor a tőlünk jobbra eső buszsávban autóbuszok, taxik, segédmotoros kerékpárok, motorkerékpárok, és a jobbra kanyarodáshoz felkészülő egyéb járművek elhaladására kell számítani.