egy jobb életért

egyesület

Akadálymentesített nézet

Nyírpilis

Nyírpilis település Szabolcs – Szatmár- Bereg Megyében a Dél- Kelet Nyírségben helyezkedik el, Nyíregyházától 50 km- re, Nyírbátortól alsóbb rendű úton közelíthető meg.

A település nevét Anjou kori oklevél említi 1324 – ben Pylys elnevezéssel a település azonban jóval korábban keletkezett. A honfoglalás valószínûleg avar? szláv? Földvárat talál itt. A községet kezdetben kisnemesek birtokolták, a XIV. században több Pilis nevû birtokosa is volt, õk feltehetõleg a Kaplony nemzetséghez tartoztak. A helységnév szláv eredetû, amelyet valószínûleg a kopasz dombja adta, ezt ma Poros- hegynek hívnak a község északi oldalán emelkedik 167 méterrel a tengerszint felett. Nyírpilis községnek a Nyír – megkülönböztetõ elõtagját a hatóságok 1983- ban adták, hogy az ne legyen összetéveszthetõ az ország más Pilis nevû helységeivel. Lakossága a középkor második felében magyar, ezután ruténok is betelepültek. Az 1773.évi összeírás szerint rutén falu. A település görög katolikus egyházközsége 1770- ben alakult, amikor a gróf Károlyi család a most is fennálló templomot építette.
Földesurai a századok során állandóan változtak, köztük találjuk gróf Csíky, báró Horváth, gróf Péchy, Erõss és Irinyi családokat, gróf Károlyi Gyula örököseit, Mandel Mórt.
Nyírpilis 1922- tõl a Nyírbátori járás Piricse körjegyzõségében található a hozzá tartozó településekkel. 1970 óta Piricse társközsége, mely 1990- ben szûnik meg az új önkormányzati rendszer kialakulásával.
Területe 1931- ben 4134 kat. hold, mely folyamatosan csökkent az elcsatolások következtében. Nyírpilis község földje a Nyírség területének egy része. A futóhomok dombok között szélfutta mélyedések, néhol zsombékos, vizenyõs területekkel. Nagyobb állandó tó ma csak egy található a község területén, az Újtanyától a község felé esõ oldalon az õslápi növényzetû LÓGATA.
A község lakosság a gyenge minõségû talajon növénytermesztéssel foglalkozott és állatállománya is nagy létszámú.
Lakosságszáma folyamatosan csökkent, különösen az 1970 – s évektõl, mikor folyamatosan elsorvasztották az intézményeket, munkaalkalmakat.

 

Honlap: https://nyirpilis.hu/