egy jobb életért

egyesület

Akadálymentesített nézet

Ömböly

Ömböly Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a magyar – román határ mentén, Nyíregyházától 70 km-re található. Az alig félezer lakosú település. Neve a német Embrich személynév rövidített alakjából való. Más változat szerint jelentése: láp, ingovány, a falu környéki lápos vidékre utalva.

Nevét az oklevelek 1298-ban említik először, mint a Kaplony-hez tartozó Endes birtokát. A XIV. század-ban a Vetéssy család és a Bagossy család pereskedik birtoklásáért. 1406-ban a Csomaközy család birtoka, majd a Károlyi család lesz tulajdonosa, s az övék marad a későbbi évszázadokban is. Ömböly a XV. század végéig népes település volt, az 1514-es jobbágyfelkelésig. 1516-ban már csak, mint pusztaságot jegyzik, valószínű, hogy a jobbágyfelkelés alatt néptelenedett el.
Ömböly, a Kaplony nemzetséghez tartozó Károlyi család birtoka, régen Szaniszló település határához tartozott (Ma Románia területére esik), és két részből: Ömbölyből és Zsuzsanna-majorból állt. Az egymástól mintegy három kilométer távolságra fekvő tanyai települések gazdasági központja Zsuzsanna-major volt.
Ömböly területének helyén a múlt század elején még csupán egy erdészlak állt, később pedig az úgynevezett Zömbölyi csárda. A közelben állt még Károly-major is, azonban az is román területre került.
Ömbölyt és Zsuzsanna-majort 1947-ben önálló faluvá vonták össze. Az új település a régi, középkori falu nevét Ömböly-t vette fel. A falu lakosai a régi Ömbölyt Kisömbölynek, a Zsuzsanna-majort pedig Nagyömbölynek nevezik. A település 1950-től a Nyírbátori járás Piricsei közös tanácsú községekhez, 1989-től a Nyírbátori járás vonzáskörzetéhez tartozik.
Népcsoportok: 2001-ben a település lakosságának 95%-a magyar, 5%-a cigány nemzetiségűnek vallotta magát.

 

Nevezetességei:

Régi uradalmi major épületei, Történelmünk része. Példaként mutatja elődeink múltját és üzenetét a jelen kor számára. Tisztelettel adózunk érte.

Jellegét tekintve a település viszonylag szabályos alaprajzú, négy főbb utcája a faluközpontba torkollik. Korábban itt volt az uradalom központja, a régi épületek egy része ma is áll. A központi épületben kapott helyet a posta, az orvosi rendelő, az önkormányzat, valamint az általános iskola. A közművelődés színtere a felújított faluház.

 

Forrás: omboly.hu